Jarmo Peltola

JARMO PELTOLA

Viimeisen kuukauden loppukiri alkoi, eduskuntavaalit 2.4.2023.

Kuopion Tammimarkkinoilla oltiin puolueen terävän pään kanssa telttailemassa.

Mukavia keskusteluja syntyi kuopiolaisten kanssa, yhteistä ihmisille oli huoli valtion velan hoidosta ja rahojen riittävyydestä terveydenhoitoon ja sosiaaliturvaan.

Liberaalipuolue esitti 9.1.2023 julkaistussa leikkauslistassa vuoden työn yhdessä paketissa, eli valtion budjetti oli käyty läpi rivi riviltä ja säästöjä löytyi 9,1 miljardia euroa.

Tämä lista on kaikkien luettavissa puolueen sivuilta, liberaalipuolue.fi

Isoimmat näistä säästöt löytyivät yritystuista, 3,4 miljardia euroa.

Suurin osa yritystuista on säilyttäviä tukia, eli tuetaan olemassaolevaa toimintaa, hyvin pieni osa tuista kohdistuu kehitykseen ja tutkimukseen.

Tämä pitäisi olla tasan päinvastoin.

Lisäksi kun yritystukia saa vain osa yrityksistä niin pelikenttä ei ole tasainen, tuloksena on epäreilu kilpailutilanne osalle yrityksistä.

Toinen iso menoerä on kolmannen sektorin järjestöt ja muut suojatyöpaikat joista löytyi 1,4 miljardia leikattavaa.

Esimerkkeinä tästä poliittiset järjestöt, urheilun kattojärjestöt ja erilaiset säätiöt.

Lisähaasteena näissä on se, että toiminta ja kirjanpito eivät ole läpinäkyvää eikä tuloksia myöskään mitata rahan jakajan, eli valtion toimesta. Joidenkin järjestöjen toiminnan ainoa tehtävä on hakea tukea seuraavalle vuodelle.

Osa näistä edunsaajista on myös politiikan farmiliigan suojatyöpaikkoja. Esimerkkinä Suomi-Venäjä seura, tai Työväen Urheiluliitto.

No alkuvuodesta muutamat puolueet aktoivoituivat kertomaan omista leikkauksistaan.

Taloustieteen professori Jouko Vilmunen arvioi SDP:n, Kokoomuksen ja Perussuomalaisten talouspoliittiset ohjelmat.

Kaikista kolmesta ohjelmista puuttuivat konkreettiset keinot talouden tasapainottamiseksi. Kokoomus oli huonoista paras, muilla kahdella enemmän höttöä.

Keskustakin on myös tullut kaapista ja kertoi helmikuussa 2,5-3 miljardin sopeutuksista. Puolue ei tosin kertonut mihin ne kohdistuisivat.

Yhteistä näille suunnitelmille on se, että konkretia puuttuu, ei kerrota mistä leikataan ja mistä ei leikata.

Äänestäjän on hyvin vaikea näiden perusteella tehdä järkeen perustuvaa äänestyspäätöstä.

 

Sen sijaan Liberaalipuolue kertoo budjetin rivi riviltä, että mistä leikataan. Kertoo myös, että mistä ei leikata:

– koulutus

– sosiaaliturva

– terveydenhoito

– puolustusvoimat

– poliisi

Eli valtion perustehtävistä ei leikata.