Jarmo Peltola

JARMO PELTOLA

Puolustus

Euroopan sotilaallinen puolustus nojaa suurelta osin Natoon koska Euroopan unionin jäsenmailla ei ole yhtenäistä sotilaallista komentojärjestelmää.

Naton ulkopuolella on EU maista vain Malta, Kypros, Itävalta ja Irlanti, joten on varsin luontevaa toimia eurooppalaisissa puolustusasioissa Naton kautta.

Euroopan unioni ja Nato ovatkin määritelleet seitsemän strategista aluetta joissa pyritään lujittamaan yhteistyötä.

– hybridiuhat

– operatiivinen yhteistyö

– kyberturvallisuus

– puolustuskyvyt

– teollisuus ja tutkimus

– koordinoidut harjoitukset

– valmiuksien kehittäminen

Näistä luonnollisesti tärkein tällä hetkellä on puolustusteollisuus ja puolustuskyky, johtuen Venäjän oikeudettomasta ja rikollisesta hyökkäyksestä Ukrainaan.

Suomen tulee yhdessä muiden eurooppalaisten maiden kanssa saada sotatarvikkeiden tuotanto ja varastointi riittävälle tasolle, huomioon ottaen nykyisen sodan näyttämät tarpeet, eritoten ammustuotannon tarpeet.

Koulutus ja yhteiset harjoitukset luonnollisesti lisäävät myös tarpeellista puolustuskykyä.

Jatkossa kyberturvallisuuden ja hybriditurvallisuuden tulee olla listan kärjessä, koska niiden horjuttaminen ei vaadi fyysistä hyökkäystä.