Jarmo Peltola

JARMO PELTOLA

Ympäristömme

Luontohan ei pärjätäkseen tarvitse ihmistä. Ihminen tarvitsee luontoa, eli olisi syytä olla varsin kohtelias siinä luontosuhteessa.

Ylikulutus on nykyisen länsimaisen ruoan tuotantoprosessin ongelma. Suuri osa proteiineistä tuotetaan kierrättämällä ne eläinten kautta, tähän prosessiin on työnnettävä koko ajan enemmän energiaa keinotekoisten lannotteiden muodossa.

Eli ruoan tuottaminen on varsin tehotonta.

Eläimiä voi toki syödä, niinhän osa eläimistäkin tekee, mutta ihmisten ruoan raaka-aineiden tuotanto on tehotonta kun ruokana on eläintä.

Eläinproteiinin ylenmääräinen syöminen aiheuttaa myös tiedettyjä terveydellisiä ongelmia ihmiselle.

Toinen näkyvä ongelma on ympäristön pilaaminen, jolloin sen tuottama ruoan raaka-aineiden tuotanto heikkenee niin laadullisesti kuin määrällisestikin.

Fossiilisten polttoaineiden käyttäminen energian tuotannossa pitää saada hyvin pieneen rooliin ja jatkossa sähkön ja lämmityksen, sekä liikkumisen energia pitää tuottaa päästöttömästi.

Tähän yhtenä suurena mahdollisuutena ovat fissiovoimalat, joiden tuottama energia on päästötöntä. Haittana ja hankaluutena on vain käytetyn polttoaineen varastoimimen.

Fissiovoimalat ja niiden valmistus pitää standardoida jotta päästään modulaariseen valmistukseen. Yhtenä tavoitteista pitää olla pienydinvoimaloiden teollinen valmistus.

Pienydinvoimalat ovat hajautettua energian tuotantoa ja hyvänä puolena niissä on tarvittavien turvajärjestelyjen yksinkertaisuus koska jäähdytysveden kierrättäminen voidaan järjestää passiivisesti.

Fissiovoimala on paras vaihtoehto jatkuvaan ja päästöttömään energian tuotantoon, kunnes fuusiovoimaloiden valmistus pystytään aloittamaan.

Fuusiovoimala on useita kertaluokkia tehokkaampi kuin fissiovoimala ja lisäksi sen tuottama säteily on varsin vähäistä.

Tehosta saa hyvän käsityksen jo jonkin aikaa toiminnassa olleen fuusioreaktorin tuottamasta energiasta.

Sen nimi on aurinko.

Esteettiset arvot jätin tietoisesti pois tästä, koska malka on jokaisen omassa silmässä.